ـ خانواده: Scrophulariaceae

ـ نام علمی: Antirrhinum majus


گیاه یک‌ساله به بلندی ۶۰ و گستردگی ۴۰ - ۳۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های کشیده و نیزه‌ای شکل بوده و گل‌های خوشه‌ای آن از بهار تا پائیز در رنگ‌های سفید، صورتی، قرمز، زرد، ارغوانی و نارنجی ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در هوای آزاد اواخر بهار امکان‌پذیر است.