ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Anthemis tinctoria


گیاهی دایمی و همیشه سبز که توده گل‌های مینائی شکل آن به رنگ زرد لیموئی هر یک در انتهای ساقه‌ای باریک در فصل تابستان ظاهر می‌شوند. برگ‌ها بسیار منقسم و سرخس مانند بوده و در فصل زمستان جذابیت گیاه را تأمین می‌کنند. حداکثر بلندی و گستردگی آن به یک متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک دارای زهکش خوب، پس از پایان گل‌دهی گیاه را کف برمی‌کنند تا در فصل زمستان بوته‌ای سرسبز و پرپشت تولید شود. حداقل دمای قابل تحمل آ ن ۱۵-درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در فصل بهار امکان‌پذیر است.