ـ خانواده: Ranunculaceae

ـ نام علمی: Anemone hupehensis Hadspen Abundance


گیاه دائمی به بلندی ۹۰ - ۶۰ و گستردگی ۴۰ سانتی‌متر است که دارای برگ‌هائی با بریدگی‌های عمیق بوده و گل‌های صورتی مایل به قرمز آن اواسط و اواخر تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیمه سایه و خاک مرطوب، غنی از هوموس نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در اواخر تابستان، تهیه قلمه ریشه در زمستان و تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.