ـ خانواده: Ranunculaceae

ـ نام علمی: Anemone coronaria


گیاهی است دایمی با ریشه غده‌ای كه گلدهی آن اواخر بهار، اوایل تابستان است. گل‌ها در رنگ‌های زرد، سفید، صورتی، قرمز و نارنجی ظاهر می‌شوند. حداكثر بلندی گیاه به ۵۰ و گستردگی آن به ۱۰ سانتی‌متر می‌رسد و به عنوان گل شاخه بریده مورد استفاده قرار می‌گیرد.ـ نیازها:

مكان آفتابی، خاك مرطوب كه دارای زهكش خوب باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر تازه و یا تقسیم غده در بهار یا پائیز امكان‌پذیر است.