ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Allium schoenoprasum


گیاه دائمی با ریزوم‌های كوتاه به بلندی ۶۰ - ۳۰ و گستردگی ۵ سانتی‌متر می‌رسد دارای برگ‌های خوراكی و لوله‌ای بوده و گل‌های زنگوله‌ای شكل بنفش كم‌رنگ آن در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان كاملاً آفتابی و خاك غنی با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر و تقسیم گیاه در بهار امكان‌پذیر است.