منابع در دست‌رس ما، دربارهٔ خاستگاه نام‌دهنده ـ بنیانگذار دودمان اشکانی (از حدود ۲۵۰ پیش از میلاد تا ۲۲۶ پس از میلاد) یعنی ”ارشک“ (۲۱۱ـ۲۷۴ پ.م) (پارسی میانه Arshak:، یونانی: Arsace، فارسی: اشک، از واژهٔ ”Arshan“ مرد، دلیر) بسیار ناسازگار و متفاوتند. در این منابع، ارشک به‌عنوان ”راهزنی“ که سرزمین ”پارت“ را با تهاجم و قتل شهربان آن تصرف کرده بود، معرفی شده Jastin 41 . 4 Ammianus Marcellinus ...

فایل(های) الحاقی

خاستگاه اشکانیان khastgahe ashkaniyan.pdf 69 KB application/pdf