دربارهٔ جمعیت بهائیان ایران داده‌های موجود سخت متناقض است. در اوایل سده بیستم میلادی تعداد ایشان حدود ده‌هزار نفر گزارش می‌شد. بیست سال بعد در حوالی سال ۱۳۰۷ حسن نیکو، مبلغ پیشین بهائی، این رقم را اغراق‌آمیز دانست و شمار بابی‌ها در سراسر جهان را اعم از ازلی و بهائی، ۵۲۰۷ نفر اعلام نمود که ۳۹۶۰ نفر در ایران زندگی می‌کنند. این ادعا قانع‌کننده نیست در فهرست مندرج در کتاب نیکو نام برخی از روستاهای بهائی‌نشین دیده نمی‌شود و لذا به‌نظر می‌رسد که ارقام فوق منطبق با روح کتاب نیکوست که با هدف تخفیف و تحقیر بهائیت تدوین شده است...

فایل(های) الحاقی

جستارهائی از تاریخ بهائی‌گری در ایران jostarhae az tarikhe bahaeigari dar iran.pdf 779 KB application/pdf