سینگر روزنامه‌نگار، رمان‌نویس، داستان کوتاه‌نویس و مقاله‌نویس آمریکائی متولد لهستان که جایزهٔ نوبل ادبیات را در سال ۱۹۷۸ بود. موضوع اصلی آثار سینگر زندگی سنتی مردم لهستان در دوره‌های مختلف تاریخی عموماً قبل از آدم‌سوزی همگانی است. او اختصاصاً نقش اعتقاد یهودی را در زندگی شخصیت‌هائی که از مصائب، جادو، ریاضت و پرستش مذهبی خسته شده‌اند، امتحان کرده است. سینگر معتقد است که یک نویسندهٔ خوب اساساً یک داستانگوست، نه یک ادیب یا نجات‌دهندهٔ نوع بشر...

فایل(های) الحاقی

زندگینامه و آثار ایساگ باشویتس سینگر isak singer.pdf 68 KB application/pdf