در تمامی طول تاریخ ساسانیان ارمنستان با این امپراتوری دارای تاریخ مرتبط و مشترک بود. در آغاز ارمنستان خراجگزار ایران بود و پس از چندی ضمیمهٔ خاک ایران شد. اما در تمام طول تاریخ صحنهٔ منازعات دو امپراتوری ایران و روم بود.<br /> همزمان با کریسمس و آغاز سال نو مسیحی و در ریشه‌یابی تاریخی مسیحیت در حهان می‌توانیم به ریشه‌یابی ارتباط باستانی سرزمین خود با این آئین یکتاپرستی توجه و کنکاش نمائیم و این موضوع که ایرانیان باستان تقریباً از آغاز رسمیت یافتن این آئین با آن آشنا و به واسطهٔ موقعیت جغرافیائی اولین کشور مسیحی جهان (ارمنستان) با آن آئین همجوار بوده‌اند...

فایل(های) الحاقی

ایران باستان در آئینهٔ مورخان ارمنی irane bastan dar aeineye movarekhane armani.pdf 132 KB application/pdf