مرحلهٔ A (بیستون): صخره‌نگاران بیستون از جمله آثار باستانی هخامنشی است که تاریخ‌گذاری آن دقیق‌تر از همه انجام شده و بیش از آثار دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یازده‌تا از پیکره‌های نقش شده در این برجسته‌نگاری با درج عنوان توضیح‌دهنده در کنار آنها شناسانده شده‌اند: خود داریوش، گئوماته، هشت شاه دروغگو که در طی نخستین سال فرمانروائی داریوش شورش کرده بودند و فرمانروای ”سکاها دارای کلاه‌های تیز“ که داریوش وی را در سومین سال پادشاهیش دستگیر نموده بود ...

فایل(های) الحاقی

هنر و معماری ایران در عصر داریوش بزرگ honar va memariye iran dar asre daruosh.pdf 50 KB application/pdf