قوم ایرانی<br /> ماوقتی از قوم سخن می‌گوئیم یک زندگی دور و دراز در یک سرزمین مشخص را در ذهنمان مجسم می‌کنیم که در یک سفر طولانی چندین هزار سالهٔ تاریخی داستانی شگفت از تحولان و فرازها و نشیب‌ها و افت و خیز‌ها و کامیابی‌ها و ناکامی‌ها گونه‌گونی را برای ما باز می‌گوید، و علاقه می‌یابیم که این داستان شگفت را مطالعه کنیم. سرزمینی که از قرن ششم به بعد در تاریخ جهان نام ایران به خود گرفت از دوره‌های دور مسکن اقوامی بود که ما اطلاع چندانی دربارهٔ تمدن آن در دست نداریم و همین‌قدر می‌دانیم که اقوامی که در این سرزمین می‌زیسته‌اند از نظر نژادی با اقوام میانرودان که همسایهٔ آنها بودند همسانی نداشتند، بعضی از این اقوام مثلاً خوزی‌ها در جنوب غرب فلات ایران با آریائیان فلات ایران هم‌ریشه نبودند...

فایل(های) الحاقی

پیدایش ایران peidayesh iran.pdf 245 KB application/pdf
شاهنشاهی هخامنشی shahanshahiye hakhamaneshi.pdf 199 KB application/pdf