هانس کرسیتین آندرسن نویسندهٔ مشهور داستان‌های کودکان و نوجوانان و خالق قصه‌هائی چون ”جوجه اردک زشت“ ”دخترک کبریت فروش“ است. هانس کریستین آندرسن در دوم آوریل ۱۸۰۵ در شهرک اودنیسه در کشور دانمارک به دنیا آمد. مادرش رخت‌شوی بود و پدرش پینه‌دوز. خانه‌ای که آندرسن در آن به دنیا آمد برجای نمانده است اما جائی که در آن بزرگ شده هنوز باقی است. در پیچ و خم کنارهٔ رودخانه همین شهر کوچک هانس با طبیعت عجین شد و راه ورسم زندگی ساده، قدیمی و روستائی مردم آنجا بر غنای افسانه‌هایش افزود. آندرسن می‌نویسد: ”گوئی من در زمان‌های دور زندگی کرده‌ام“...

فایل(های) الحاقی

هانس کرسیتین آندرسن anderson.pdf 61 KB application/pdf