یکی از اقلیت‌های زبانی در ایران گرجی‌ها هستند. ایشان امروزه بیشتر ساکن شهرستان فریدون‌شهر در استان اصفهان هستند.<br /> مهاجرت گرجی‌ها به نقاط گوناگون ایران: <br /> نقطهٔ شروع ورود گرجی‌ها به ایران ار بدو تأسیس دودمان صفوی یعنی سال ۹۰۷ قمری می‌باشد. در سال‌های ۹۳۰ تا ۹۶۷ شاه تهماسب یکم چهار بار به گرجستان لشگرکشی کرد که در لشکرکشی چهارم حدود سی‌هزار گرجی را روانهٔ ایران کرد.<br /> حملات صفویان با بهانهٔ گسترش اسلام و جهاد با کفر صورت می‌گرفت اما در حقیقت علت اصلی حملات غارت کلیساهای گرجستان و اموال گرجیان و به اسارت گرفتن آنها و تصرف‌کردن سرزمین‌های آباد گرجستان بود...

فایل(های) الحاقی

گرجیان ایران gorjiyane iran.pdf 97 KB application/pdf