مورخان ماه مه سال ۵۹۰ میلادی را آغاز پایان کار ساسانیان ایران نوشته‌اند زیرا که در این ماه ”بزرگمهر“ وزیر معروف خسرو انوشیروان به دستور خسرو پرویز کشته شد و ایرانیان از داشتن یک مدیر لایق، مدبر، اندیشمند و ایران‌دوست عاری شدند...

فایل(های) الحاقی

قتل بزرگمهر، پایان کار ساسانیان ghatle bozorgmehr.pdf 32 KB application/pdf