برادر و خواهر با ایمان خدائی را سپاس می‌گذاریم که به ما و شما توفیق داد تا آموزش‌های این دین حنیف و فقه احکام درخشان شریعت را بکاویم، به‌ویژه در نزدیک‌ترین مسایل زندگی شخصی خود یعنی ازدواج. آیا هدف ازدواج ساختن خانهٔ صلح، آرامش و تقوی نیست؟ خانهٔ نور که همان ختنهٔ ایده‌آل اسلام است با آنچه که در آن نهفته است از احکام الهی که ما را از کارهای پلید و زشت حفظ می‌کند و از لغزش گاه‌های هوس و شهوت باز می‌دارد و ما را تا آنجا بالا می‌برد که پاکی است، و با رحمت ما را در انجام مسئولیت‌هایمان در زندگی یاری می‌سازد...

فایل(های) الحاقی

خانوادهٔ خوشبخت و اختلاف زوجین khanevadeye khoshbakht va khalafe zojein.pdf 217 KB application/pdf