از هنگامی که بشر خود را در کنار دیگر هم‌نوعان خود دیده و ارتباط با دیگران را موجب آسایش و پیشرفت خود احساس کرده، قسمتی از عمر خود را در مسابقات به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در گذشته و حال گذرانده است.<br /> منشاء این کار علاوه بر سرگرمی، تفریح، خوشگذرانی، پر کردن وقت، کسب درآمد و گاهی تحصیل سودهای کلان مادی بوده است. چه بسا اگر مسابقه و حس برتری جودی و نمایاندن محاسن خویش بر دیگران نبود، پیشرفتی در زندگی بشر و رسیدن به امکانات، رفاه و آسایش کنونی حاصل نمی‌شد. و یا اگر می‌شد چنین سرعتی نداشت. امروزه افراد شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی و بالاتر از آن کشورها با توجه به همین مسئله است که روز به روز محصولاتی پیشرفته‌تر، دقیق‌تر و با امکانات بیشتر از آنچه دیگران تولید کرده‌اند به جوامع تقدیم می‌کنند...

فایل(های) الحاقی

قمار، مسابقات و سرگرمی feghh va zendegi - ghomar va sargarmi.pdf 164 KB application/pdf