حمد و ستایش مختص ذات خداوند است، پروردگار ما هر‌آنچه که بخواهد خلق نماید و بر می‌گزیند، و هر چیز نزد او به میزان معینی است.<br /> درود و سلام بر پیامبر برگزیده و منتخب، پیامبر ما محمد و بر آل و یاران نیکوی او و بر پیروان راستین آنها تا هنگامی‌ که شب و روز یکدیگر را تعقیب می‌نماید. اما بعد:<br /> دانشکدهٔ دعوت و اصول الدین دانشکدهٔ ام‌القری در مکه مکرمه با ایمان به رسالت والای خود و با آگاهی از حق امت در ضرورت تکلیف راهنمائی بر آن به ویژه اینکه خداوند آنرا در مقدس‌ترین نقطه و پاک‌ترین شهر، و سرچشمهٔ رسالت و محل فرود وحی مرکز دانش و پرتوافکنی هدایت و نور به اطاف جهان متمایز ساخته است...

فایل(های) الحاقی

فضایل و احکام مکهٔ مکرمه fazayel va ahkam makeye mokarame.pdf 886 KB application/pdf