حمد و ثنا و ستایش سزاوار خداوند است و بس. درود و سلام بر روان پاک پیامبر خدا آل و یاران و پیروان او باد.<br /> اما بعد: بر هیچ زن و مرد مسلمانی منزلت و جایگاه نماز پوشیده نیست. نماز ستون محکم دین و یکی از ارکان مهم آن است، و نماز آخرین وصیت پیامبر برای امتش است، و نماز اولین عمل انسان است که در روز قیامت در مورد آن بازخواست خواهد شد، که اگر نماز انسان مورد قبول قرار گرفت سایر اعمال وی مقبول، و اگر نمازش فاسد و مردود شد در قیامت زیان‌مند می‌شود...

فایل(های) الحاقی

نماز namaz.pdf 1,138 KB application/pdf