ارنست همینگوی نویسندهٔ رئالیست و بزرگترین رمان‌نویس آمریکائی در ۲۱ جولای ۱۸۹۹ در ”اوک‌پارک“ از توابع ایالات ”ایلی‌نویز“ به دنیا آمد و در دوم جولای ۱۹۶۱ در ”ketchum“ در گذشت و با مرگ او درخشان‌ترین چهرهٔ ادبیات قرن بیستم آمریکا ناپدید گردید. <br /> در سال ۱۹۵۲ شاهکار جاودان خود را با عنوان ”پیرمرد و دریا“ به رشتهٔ تحریر کشید و به اوج شهرت و عظمت ادبی دست یافت این اثر بی‌مانند در سال ۱۹۵۳ به دریافت جایزهٔ ”پولیتزر“ و در سال ۱۹۵۴ به دریافت جایزهٔ ادبی نوبل نائل گردید ...

فایل(های) الحاقی

ارنست همینگوی ernest hemingvey.pdf 48 KB application/pdf
ارنست همینگوی ernest hemingvey 2.pdf 73 KB application/pdf