عماد خراسانی در سال ۱۳۰۰ در مشهد به‌ دنیا آمد و از دوازده سالگی به سرودن شعر پرداخت. دیوان اشعار او چندین بار چاپ شده است. مجموعه‌ای از اشعارش نیز با عنوان ورقی چند از دیوان عماد خراسانی با مقدمهٔ مهدی اخوان ثالث منتشر شده است. دیوان کامل عماد نیز انتشار یافته است. او آثار زیبائی را نیز به لهجهٔ خراسانی سروده است.<br /> دم غنیمت دادن که دنیا آرزوئی بیش نیست<br /> نیستی چوگان چو گیرد چرخ گوئی بیش نیست<br /> عماد خراسانی یکی از مشهورترین غرل‌سرایان معاصر است، که بسیاری از غزل‌های او در حافظهٔ دوستداران شعر کلاسیک معاصر نقش بسته...

فایل(های) الحاقی

زندگینامه عماد خراسانی emade khorasani.pdf 35 KB application/pdf