محمد اولین فرزند خانواده بود. او روز نهم اردیبهشت سال ۱۲۹۷ هجری در یکی از محلات اصلی رشت به دنیا آمد. پدر محمد شیخ ابوالقاسم طلبهٔ علوم دینی بود و در خواندن درس و آموختن علوم دینی عشق و علاقهٔ بسیار نشان می‌داد. محمد کمتر پدر را می‌دید شیخ ابوالقاسم دائم پای درس عالمان مشهور شهر بود. او می‌دانست که هم پدر و هم مادرش از بیماری سختی رنج می‌برند این موضوع را هر گاه که سر شب به تماشای نمازخواندن پدر می‌نشست حس می‌کرد...

فایل(های) الحاقی

دکتر محمد معین (یک عمر رنج و تلاش) dr moein - yek omr ranj va talash.pdf 50 KB application/pdf