در صورتی که می‌توانستید پیشگویی کنید که در پنج دقیقه آتی چه وقایع مهمی در دنیا رخ دهد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ اگر می‌توانستید دقیقاً وقایع آینده را پیشگویی کنید چه؟ آیا توانایی پیشگویی آینده به شما قدرت خارق‌العاده‌ای نمی‌داد؟ آیا کسی حرف‌های شما را باور می‌کرد؟ <br /> احتمالاً افرادی باور می‌کردند، ولی عده بسیاری هم باور نمی‌کردند. بسیاری به کتاب مقدس ایمان ندارند با وجود این، کتاب مقدس بطور شگفت‌انگیزی صدها واقعه را قبل از وقوع پیشگویی کرده است. جزییات برخی از این وقایع بطور دقیق و معمولاً صدها و گاهی هزاران سال قبل از وقوع پیشگویی شده است. بعضی از پیشگویی‌ها یا نبوت‌ها مربوط به شهرها یا کشورهایی مانند صور، اریحا، سامره، اورشلیم، فلسطین، موآب و بابل می‌باشد. برخی از پیشگویی‌ها نیز مربوط به افراد مشخصی می‌باشد. بسیاری از این پیشگویی‌ها قبلاً تحقق پذیرفته‌اند، اما برخی نیز در آینده به انجام خواهند رسید...

فایل(های) الحاقی

ده قدم اساسی به‌سوی رشد مسیحی 10 ghadame asasi besoye roshde masihi.htm 23 KB text/html