در سال ۱۰۵۴ هـ‌ق در ساحل جنوبی رودخانهٔ گنگ در شهر عظیم‌آباد پتنه ”میرزا عبدالخالق“ صوفی سالخورده قادری صاحب فرزندی پسر شد، میرزا به عشق مراد معنوی سلسلهٔ طریقت خود یعنی ”عبدالقادر گیلانی“ نام فرزندش را ”عبدالقادر“ گذاشت. دوست و هم‌مسلک ”میرزا عبدالخالق“، ”میرزا عبدالقاسم ترمذی“ که صاحب همتی بالا در علوم ریاضی و نجوم بود برای طفل نورسیده آیندهٔ درخشانی را پیشگوئی کرد و به میمنت این میلاد خجسته دو ماده تاریخ ”فیض قدس“ و ”انتخاب“ را که به حروف ابجد معادل تاریخ ولادت کودک می‌شد ساخت...

فایل(های) الحاقی

زندگینامه بیدل bidel.pdf 57 KB application/pdf