احمد شاملو در بیست‌ویکم آذر سال ۱۳۲۴ در خانهٔ ۱۳۴ خیابان صفی‌علی شاه تهران متولد شد، پدرش حیدر و مادرش کوکی عراقی بود، به دلیل اینکه پدرش افسر ارتش بود و از این شهر به آن شهر اعزام می‌شد شاملو هرگز نتوانست با خانواده برای مدتی در شهر ی ماندگار شود و تحصیلات مرتبی داشته باشد در سال ۱۳۲۲ برای اولین بار پایش به زندان‌های متفقین باز شد و این در حقیقت تیر خلاصی بود به تحصیلات نامرتب او.<br /> شاملو در سال ۱۳۲۶ نخستین مجموعهٔ شعریش را به نام ”آهنگ‌های فراموش‌شده“ مجمووعه‌ای ناهمگون از شعرهای کاملاً سنتی تا اشعار نیمائی شاملو بود...

فایل(های) الحاقی

زندگینامه احمد شاملو ahmade shamlo.pdf 35 KB application/pdf