۱. فرکتال‌ها<br /> NS : طی سال‌های اخیر من برای یافتن قوانین اساسی در معماری و شهرسازی تفکرات تحلیلی دانشمندی را به کار می‌بردم. این دانشمند دوست من کریستوفر الکساندر نظریه‌پرداز برجسته است. در پی پیروی از او نتنایج تا آنجا پیش رفته است که نشان می‌دهد یک ساختمان یا شهر موضوعی است طبق همان قوانین سازمان‌یافته ارگانیسم‌های زیست‌شناسی یا برنامه‌های پیچیدهٔ کامپیوتری. معماری جدید به قوانین علمی بیشتر وابسته است تا دیکته‌های سبک‌گرایانه. با استفاده از این قوانین می‌توانیم ساختمان‌های جدیدی پدید آوریم که از احساسات شدیداً مثبت و ...

فایل(های) الحاقی

اکولوژی و درک فرکتالی در معماری نوین، گفتگوی نیکوس سالینگاروس با ویکتور پادرون nikos salingaros.pdf 145 KB application/pdf