یکی از معضلات اجتماع جامعه روشنفکری و جوان آذربایجانی امروز بحران هویت است. به جز جوانان و پیش‌قراولان حرکت ملی آذربایجان هنوز هم جوان عادی و دانشگاهی آذربایجان از ترک نامیدن خود ابا دارد! چرا که در طول دوران حکومت پهلوی که آثار شوم آن هنوز هم بر جامعه سنگینی می‌کند ناجوانمردانه‌ترین ضربه‌ها بر شخصیت ترکان ایران وارد آمد!<br /> در طول حاکمیت 53 ساله رضاخان و فرزند وی، ترکان ایران از توهین‌ها و بی‌احترامی‌های آشکار و مستقیم تا تحقیرهای مدون و کلاسیک در رادیو و تلویزیون و کتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها در امان نبودند. امروزه هم گویی کلمه ترک کابوس وحشتناکی است که بر سینه جوان آذربایجانی و جوانان ترک دیگر مناطق کشور سنگینی می‌کند!...

فایل(های) الحاقی

زبان ترکی و موقعیت گذشته و کنونی آن در ایران zabane turki.pdf 218 KB application/pdf