نگاره مرد سالمندی که با موهای بلند، بال‌های گشاده سه قسمتی را که تزئین‌کننده سرستون‌های قدیمی ـ سنگ‌نگاره‌های باقی‌مانده از زمان ایران باستان، ویترین‌های طلافروشی و حتی فرش‌های نفیس موزه فرش ایران و روزنامه‌های کثیرالانتشار کیهان لندن که به کرات و بی‌توجه به تذکرات ما که در یادداشت درگذشت بانو محترمی، فروهر را ”اهور“ نامیده است می‌بینیم کیست؟....

فایل(های) الحاقی

فروهر Fravahar..pdf 116 KB application/pdf