انسان‌ەا با سخن گفتن و نوشتن، احساس و اندیشه‌های خود را انتقال می‌دهند و برای این منظور از اصطلاحات، کنایه‌ها و خلاصه‌نویسی استفاده می‌کنند. ”یو.ان“، ”یونسکو“ و ”یونیسف“ همگی خلاصه‌نویسی‌هائی هستند که هرچند امروز معنی‌شان آشکار است اما در غرقاب تاریخ ممکن است مفهوم خود را از دست بدهند همانگونه که بسیاری از ما نمی‌دانیم ”یو بوت“ چه چیزی می‌باشد. انسان‌ها به‌جز کلمات از سمبل‌ها، نشان‌ها و علامت‌های تجاری استفاده می‌کنند. برخی از این نشانه‌ها به خودی خود معنائی ندارد ولی از روی کاربرد زیادشان مفهوم مشخصی به‌دست آورده‌اند...

فایل(های) الحاقی

فروهر و گاتاها fravahar.pdf 68 KB application/pdf
فروهر و گاتاها sargozasht.pdf 80 KB application/pdf