به خطی که اوستا را بدان نوشته‌اند اوستائی یا دین دبیره گفته می‌شود. خط اوستائی که یکی از کهن‌ترین، ساده‌ترین و کامل‌ترین خط‌های دنیا است دارای ۴۸ حرف می‌باشد که ۱۴ حروف آن صدادار و ۳۴ حرف آن بی‌صدا می‌باشد. حروف صدادار به‌طور کامل و مجزا نوشته می‌شوند و این امکان را می‌دهند که واژگان با تلفظ دقیق خوانده شوند. همچنین هیچ نقطه یا نشانهٔ تأکیدی بر روی حروف در متن‌های اوستاوی وجود ندارد و حروف از هم جدا نوشته می‌شوند و پس از هر کلمه نقطه‌ای گذاشته می‌شود...

فایل(های) الحاقی

خودآموز خط اوستائی avesta.pdf 2,104 KB application/pdf