گاهی اوقات دنیای واقعی بسیار ضد و نقیض می‌شود. همیشه لبریز از انصاف و مهربانی نیست. در دنیای واقعیت همهٔ داستان‌ها پایان خوشی ندارند. از این رو است که گاه‌ و بی‌گاه به دنبال خیال می‌گریزیم زیرا در آنجا همه چیز بر وفق مراد است و به پایان خوشی ختم می‌شود.<br /> می‌خواهیم موجودات افسانه‌ای در سرزمین‌های خیالی را باور کنیم. می‌خواهیم نیروهای جادوئی، دوستان خوب، قدرت خیر و غلبهٔ آن بر شر را باور کنیم. همهٔ ما در دنیای خیالی پرواز می‌کنیم و بناها را از زمین جدا می‌کنیم. چه لذتی دارد به دست گرفتن شمشیر سحرآمیز هنگامی که به جنگ اژدها می‌رویم تا شاهزادهٔ زیبا را نجات بدهیم... .

فایل(های) الحاقی

جادوگری در پس چهرهٔ هری‌پاتر harypater.pdf 293 KB application/pdf