سخنرانی حقیقی مردم به‌سوی سطوح بالا <br /> در تمام مدت سخنرانی‌هایم دربارهٔ فا و عمل تزکیه، در مقابل جامعه و تمرین‌کنندگان مسئول بوده‌ام. نتایج به‌دست آمده و تأثیر آنها در تمام جامعه نیز تا حدی خوب بوده است. چندین سال قبل تعدادی از استادان چی‌گونگ وجود داشتند که چی‌گونگ را تعلیم می‌دادند. تمام نچه که آنها تعلیم می‌دادند به سطحی از شفا و تندرستی تعلق داشت. البته منکر خوبی روش تزکیه آنها نیستیم فقط اشاره می‌کنیم که آنها چیزی را در سطوح بالاتر آموزش ندادند. همچنین از موقیت چی‌گونگ در کل کشور مطلع هستیم. در حال حاضر تنها کسی هستم که چی‌گونگ را در داخل و خارج کشور به‌طور حقیقی در سطوح بالا تعلیم می‌دهد ... .

فایل(های) الحاقی

شوآن فالون falon.pdf 1,963 KB application/pdf