حیدر بابا نام کوهی در زادگاه استاد محمدحسین بهجتی تبریزی ملقب به شهریار است. منظومه ”حیدربابایه سلام“ نخستین بار در سال ۱۳۳۲ منتشر شد و از آن زمان تا کنون به زبان‌های مختلفی ترجمه شده است. لیکن ترجمهٔ بی‌بدیل آن به شعر منظوم فارسی توسط دکتر بهروز ثروتیان شاهکاری ماندگار است.

حیدربابا چو ابر شخد، غرد آسمان
سیلاب‌های تند و خروشان شود روان
صف بسته دختران به تماشایش آن زمان
بر شوکت و تبار تو بادا سلام من
گاهی رود مگر به زبان تو نام من

فایل(های) الحاقی

حیدر بابا سلام heidarbaba.pdf 187 KB application/pdf