قوم یهود به بنی‌اسرائیل نیز معروف هستند یعنی فرزندان اسرائیل.<br /> اسرائیل کیست؟<br /> اسرائیل لقب حضرت یعقوب فرزند اسحاق است.<br /> حضرت یعقوب دارای دوارده فرزند بود که یهود از نام چهارمین فرزند ایشان یعنی یهوذا گرفته شده است.<br /> یهوذا و برادرانش به اتفاق پدرشان یعقوب در کنعان زندگی می‌کردند، البته پس از توطئه به قتل رساندن حضرت یوسف که یهوذا نیز در آن دست داشت، برادران یوسف فلسطین را به قصد مصر ترک کردند.<br /> این مهاجرت زمانی صورت گرفت که مصر مملکتی پرجمعیت و با ثروت به‌شمار می‌رفت به همین دلیل است که: حاکم چنین مملکتی گوئی بر کل جهان حکومت می‌کند... .

فایل(های) الحاقی

دنیا بازیچه یهود yahood.pdf 899 KB application/pdf