حضار محترم، خانم‌ها، آقایان، دانشجویان عزیز! خوشحالم که برای اولین بار در اینجا که خانهٔ معنوی و روحی من است، کسانی را می‌بینم که خویشاوندان روحی و معنوی من هستند، و تنها کسانی هستند که به زندگی من معنی، هدف، جهت و فلسفهٔ ماندن می‌دهند.<br /> جامعه ما مثل هر جامعه دیگری، و زمان ما مانند هر زمان دیگری قالب‌ریزی شده و افکار آن قطب‌بندی و عقاید آن استاندارد شده است. تیپ‌ها مشخص و جهت‌های تعیین شده‌ای دارند. مذهبی، روشن‌فکر، تحصیل‌کرده، عامی، زبده، مرتجع و مترقی، هرکدام قالب‌های مشخص و رابطه‌های معلوم و زبان‌های فهمیده‌شده‌ای دارند... .

فایل(های) الحاقی

بازگشت به خویشتن (متن سخنرانی) bazgasht.pdf 245 KB application/pdf