مانند سائر اصطلاحات معمول در زبان، کلمهٔ ”بحران“ نیز در بسیاری از موارد استفاده شده است که می‌توان گفت در بعضی جهات، معنی اصلی خودش را از دست داده، به‌هر حال لحظه‌ای حساس و حیاتی اطلاق می‌شود که در آن فرایند انتقالی مسئله یا موضوعی که در اوج قرار گرفته، با آینده تقویم و تشخیص داده می‌شود.<br /> ربع قرن از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد متعاقب گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکائی در تهران و به هم خوردن روابط سیاسی بین دو کشور فصل تازه‌ای در تاریخ روابط آمریکا ـ ایران در حال شکل‌گیری است. احتمال آنکه روابط آمریکا ـ ایران ممکن است به یک پیوستگی سیاسی تبدیل شود از روی قرینه‌هائی که در رویدادهای اخیر به‌دست آمده کاملاً مشهود است. به اتمام نزدیک شدن نیروگاه اتمی ایران، که فرض بر این است که فقط و فقط به‌منظور استفاده از نیروی برق آن به‌وجود آمده سبب می‌شود تا لبه تیغ انتقادهای بین‌‌الملل را به‌گونه‌ای یک‌طرفه متوجه رآکتورهای اتمی موجود در اراک و بوشهر نماید.

فایل(های) الحاقی

Bohran.pdf 1,505 KB application/pdf