با نحوه نوشتن DLL به صورت مقاله آشنا می‌شوید.

فایل(های) الحاقی

نحوه نوشتن DLL DLL.pdf 59 KB application/pdf