دلایل ارزشیابی و عوامل مرتبط<br /> ما در دههٔ ۹۰ خواه، ناخواه در فضائی از فرهنگ ارزشیابی زندگی می‌کنیم. این مسأله حاصل دگرگونی اجتماعی در خلال بیست و پنج سال گذشته است. رشد جنبش مصرفی در دههٔ ۱۹۷۰ مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات را تشویق کرد که با دید نقادانه‌تری به کیفیت خدماتی دریافتی بنگرند و در صورت نارضایتی، آن را ابراز کنند. از سال ۱۹۷۶ به بعد نزول الگوهای هزینه‌های عمومی نشان دهنده لزوم افزایش منابع و حمایت از الگوهای قبلی هزینه بود... . اگرچه کتابداران ده‌ها یال است که به اهمیت رفع نیازهای کاربران واقف‌اند، اما جنبش حمایت از مشتری در دههٔ ۹۰ باعث تقویت این توجه خاص به جایگاه مشتری شد این جنبش در بخش خرده‌فروشی، مانند سوپرمارکت‌ها آغاز شد اما با موفقیت به بخش عمومی تسری یافت... .

فایل(های) الحاقی

شناسائی مسائل عملکرد برای ارزیابی evl-2.pdf 79 KB application/pdf
ارزشیابی خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی evl-1.pdf 78 KB application/pdf
روش‌های کمّی evl-3.pdf 118 KB application/pdf
روش‌های کیفی evl-4.pdf 124 KB application/pdf
مطالعه موردی و پیشرفت‌های آتی evl-5.pdf 147 KB application/pdf
منابعی برای مطالعه بیشتر evl-6.pdf 71 KB application/pdf
اسامی سازمان‌ها evl-7.pdf 73 KB application/pdf