انسان در طول زندگی خود، همواره در برابر انواع خطرها و حادثه‌های غیرقابل پیش‌بینی قرار دارد. به‌ویژه روستائیان به‌علت نوع کار و فعالیت‌های شبانه روزی در مزرعه‌ها، باغ‌ها، کارگاه‌ها و خانه با حادثه‌های مختلفی از جمله اتش‌سوزی، افتادن ار بلندی، گزیدگی توسط حشرات و جوندگان زهردار، مسمومیت‌ها، سیل، زلزله و ... روبه‌رو هستند. از سوی دیگر مراکز درمانی و بهداشتی در همهٔ روستاها وجود ندارد و روستائیان برای درمان هر آسیبی حاضر به رفتن به شهر نمی‌شوند. در بیشتر حادثه‌ها به‌علت نداشتن آگاهی از روش درست کمک کردن به آسیب‌دیدگان زیان‌های جانی یا مالی بیشتری به آسیب‌دیده وارد می‌شود... .

فایل(های) الحاقی

کمک‌های اولیه در روستا emdad.pdf 878 KB application/pdf