در سلسلهٔ سخنرانی‌ها، بحث و سخنرانی دربارهٔ اسلام برای من انتخاب شده است که در حد خود موضوعی بسیار گسترده است. وانگهی تجزیه و تحلیل دربارهٔ این موضوع به‌عنوان حلقه‌ای از حلقه‌های سلسله بحث‌های منابع فرهنگ در لبنان، بعد جدیدی را بر ابعاد گوناگون و فروان موضوع کنفرانس می‌افزاید، بعد فرهنگی و تاریخی جامع‌الاطراف و دارای جوانب متنوع که به‌طور کلی فرهنگ لبنان و تنوع آن را در بر می‌گیرد. بحث و گفتگو دربارهٔ تأثیر اسلام در این منطقه برمی‌گردد به روزگار استقرار حکومت‌ها و نظام‌های اسلامی در دمشق و مناطق دیگر تا روزگار ظهور سحابی جلیل‌القدر، ابوذر غفاری دز جبل لبنان و تأثیرها و فعل و انفعالات عمومی در مسیر تعمیم دعوت اسلامی در همهٔ زوایای این منطقه در طول قرن‌های متمادی و کوشش‌های والا و پراهمیت علمای لبنان در گسترش فرهنگ و انتقال آن... .

فایل(های) الحاقی

نای و نی (در قلمرو اندیشهٔ امام موسی صدر) nai va ney.pdf 4,447 KB application/pdf