کبد شما بزرگترین عضو درون بدنتان می‌باشد و از طرفی دیگر پیچیده‌ترین آنها نیز هست. کبد نقش مهم و حیاتی در تنظیم فعل و انفعالات درون بدن دارد این اعمال برای حفظ حیات و انجام فعالیت‌های مناسب بدن ضروری است. به‌طور ساده می‌توان گفت که بدون که بدون کبد نمی‌توان زندگی کرد. وقتی غذائی خورده می‌شود به همان صورت در بدن مصرف نشده و بعد از جذب و ورود به خون باید از میان کبد بگذرد و در این میان، کبد در امر بسته‌بندی و ذخیره نمودن این مواد نقش مهمی دارد.<br /> هپاتیت از نظر لغوی به معنای ”التهاب و ورم کبد“ می‌باشد و مهمترین عوامل ایجاد کننده آن ویروس‌ها هستند. مشروبات الکلی، داروها، سموم و برخی بیماری‌های ارثی نیز سبب هپاتیت می‌شوند. ویروس‌ها موجودات بسیار ریزی هستند که با چشم معمولی دیده نمی‌شوند و برای دیدن آنها نیاز به تجهیزات پیشرفته‌ای از جمله میکروسکوپ الکترونی است. تا کنون حداقل شش نوع ویروس مسئول بروز انواع هپاتیت شناسائی شده‌اندکه در طی قرن‌ها میلیون‌ها انسان دچار انواع هپاتیت ویروسی شده‌اند... .

فایل(های) الحاقی

آشنائی با بیماری هپاتیت hepatitis.pdf 556 KB application/pdf