موتورهای جستجو یکی از مهمترین ابزارهای ترویج و بازاریابی برای سایتها هستند. روزانه درصد زیادی از افراد برای پیدا کردن سایتها، محصولات و خدمات از موتورهای جستجو استفاده می‌کنند. بنابراین لیست شدن در موتورهای جستجو برای هر سایت بسیار مهم است. اما ثبت شدن تنها در موتورهای جستجو تضمینی برای موفقیت نیست. کاربران فقط چند صفحه اول نتیجه جستجو را می‌بینند و اگر چیزی را که می‌خواهند پیدا نکنند ... .

فایل(های) الحاقی

بر فراز موتورهای جستجو searching.pdf 286 KB application/pdf