اگرچه نظام تولید کتاب الکترونیک در ربع چهارم قرن بیستم پا به عرصه وجود نهاد ولی هیچ نقطه مشتراکی با نظامهای چاپی سه قرن گذشته یعنی چاپ افست، Flexography و الکترواستاتیک ندارد. در این نظام نه از مرکب استفاده می‌شود، نه از کاغذ، و نه از ماشین چاپ، و نه مطالب به طور دائم روی چیزی چاپ می‌شوند، و شکل و اسکلت بندی آن هیچ شباهتی با نسخه‌های خطی (یعنی Codex) که طی قریب دو هزار سال مرسوم بوده است، ندارد و البته ... .

فایل(های) الحاقی

کتاب الکترونیک electronic.pdf 82 KB application/pdf