آغاز سفر تنها با فشردن یک دکمه ـ امروزه کسانی‌که قصد استخدام شدن دارند، حتی پیش از آغاز به کار، سفر الکترونیکی خود را آغاز می‌کنند. ما در مایکروسافت روزانه ۶۰۰ تا ۹۰۰ درخواست کار از راه پست، پست الکترونیکی و شبکه ویژه خود، دریافت می‌کنیم. اکنون بیش از ۷۰درصد درخواستها با پست الکترونیکی و به کمک شبکه ویژه دریافت می‌شوند. این حجم، دو سال پیش ۶درصد بود. نرم افزارها به صورت خودکار ... .

فایل(های) الحاقی

کسب و کار بر بال اندیشه kasb va kar.pdf 87 KB application/pdf