در جهان ما هر روز سوانح و حوادث فراوانی رخ می‌دهد که جنگ نیز از آن جمله است. تمام این وقایع موجب آسیب رساندن به انسان بی‌پناه و آسیب‌پذیر می‌شود. آسیب به سیستم عصبی و نخاع نیز از این دست می‌باشد. آسیب نخاعی ضایعه‌ای را در فرد پدید می‌آورد که تمام ابعاد زندگی او را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بسیاری از ناتوانائی‌های فرد را از او می‌گیرد و محدودیت‌های خاصی را در عملکرد او ایجاد می‌نماید. این تأثیر تا پایان عمر با وی همراه است و گریزی از برخی از آنها نیست. اما آیا باید او را رها نمود و خود نیز هیچ فعالیتی انجام ندهد؟ اگر دست به کاری نزنیم بیمار آسیب‌دیده را به کام مرگ زودرس روانه خواهیم ساخت چرا که... .

فایل(های) الحاقی

اتونومیک دیس رفلکسی (اختلال واکنشی سیستم عصبی اتونومیک) autonomic.pdf 307 KB application/pdf