عمر طولانی مارتین بور (۸ فوریه ۱۸۷۸ تا ۱۳ ژوئن ۱۹۶۵) در روزگاری سپری شد که تاریخ جهان دست‌خوش شدیدترین تغییرات و تحولات بود. جنگ‌های ویرانگر و نیز تحولات عظیم در تفکر و فن‌آوری باعث ایجاد وحشت و در عین‌حال موجب امکانات گردید که در بیان قدرت و نیروی آنها چندان مبالغه نشده است.<br /> مارتین بوبر در این دورهٔ زمانی بسیار سهم داشت. او در سنت یهودی اروپای مرکزی تربیت شد و آخرین مرحلهٔ جهان روشنگری را آن‌گونه که در شیوه‌های سنتی زندگی و تفکر یهودی رسوخ کرده بود، تجربه کرد. او در آلمان خشونت نظام ضد بشر نازی را تحمل کرد و ۲۷ سال آخر عمر خود را، از سال ۱۹۳۸ تا زمان وفاتش، در فلسطین گذراند که در سال ۱۹۴۸ به حکومت جدید اسرائیل تبدیل شد.

فایل(های) الحاقی

مجموعه تفکر دینی در دورهٔ معاصر (مارتین بوبر) martin_buber.pdf 428 KB application/pdf