(این سخنرانی در مارس ۱۹۲۷ بر اثر کوشش شعبه انجمن غیرمذهبی ملی لندن جنوبی در شهر پترسی ایراد شده است.)<br /> همانطور که مدیر جلسه به شما گفته است موضوعی که امشب درباره آن سخنرانی می‌کنم مسئله ”چرا من مسیحی نیستم“ می‌باشد. قبل از هر چیز بهتر آنست روشن شود که هر کس از بیان کلمه مسیحی چه مقصودی داشته و چه چیز استنباط می‌کند.<br /> در این روزها بسیاری از مردم احساس بسیار سستی از آن دارند. بعضی از اشخاص مقصود دیگری از آن جز اینکه کوشش کند تا یک زندگی خوب داشته باشد ندارند. در آن حالت من تصور می‌کنم که مسیحیت در تمام فرقه‌ها و اعتقاد نامه‌ها وجود دارد؛ لیکن فکر نمی‌کنم که آن معنای حقیقی کلمه باشد، زیرا نمی‌شود گفت که تمام کسانی‌که مسیحی نیستند یعنی تمام بودائی‌ها، کنفیسیوسها، مسلمین و غیره کوشش برای داشتن زندگی خوب نمی‌کنند، مقصود من از ذکر کلمه مسیحی آن شخصی نیست که بر اثر فهم و استعدادش به‌طور شایسته‌ای تلاش می‌کند.

فایل(های) الحاقی

چرا مسیحی نیستم Why_am_I_not_a_Christian.pdf 2,632 KB application/pdf