بسم‌الله الرحمن الرحیم <br /> <br /> معراج از حوادث بسیار بزرگی است که در دفتر زندگی پر افتخار پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌اله به ثبت رسیده است. معراج از پیچیده‌ترین مسائلی است که مباحث علمی و فکری فراوانی را برانگیخته است. قرآن کریم دو بار از معراج یاد کرده است و روایات در این باره به حد تواتر رسیده است و صرف نظر از اختلافاتی که در جزئیات این سفر آسمانی دارند موجب یقین در تحقق این امر عظیم می‌گردند. البته در روایات معراج جمله‌های پیچیده و اسرارآمیزی وجود دارد که کشف معنا و محتوای آن آسان نیست... .

فایل(های) الحاقی

حدیث معراج 1.pdf 28 KB application/pdf
حدیث معراج 2.pdf 71 KB application/pdf
حدیث معراج 3.pdf 71 KB application/pdf
حدیث معراج 4.pdf 31 KB application/pdf
حدیث معراج 5.pdf 50 KB application/pdf