امام حسن عسگری (ع) فرمود: از خدا بپرهیزید و زینت ما باشید؛ نه مایه ننگ ما. با رفتار خود همهٔ محبت‌ها را به‌سوی ما جلب کنید و (با رفتار مناسب خود) هر (نسبت) ناروائی را از ما دور کنید.<br /> بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۳۷۲<br /> <br /> آنچه ائمه هدی (ع) از مجبین و شیعیان خود انتظار دارند، هدایت همهٔ ارادت‌ها و دوستی‌ها به‌سوی آنها و دفع هر قبیحی از ساحت قدسی آن انوار تابناک الهی است.<br /> ارادات قلبی و ابراز احساسات خالصانه دوستداران اهل‌بیت (ع) به محضر آن بزرگواران در طول قرون و اعصار، موجب شده جهانیان رفتار و منش ما را وسیلهٔ شناخت بزرگان دینمان بدانند. از این‌روست که دشمنان مکتب اهل‌بیت نیز مترصد به‌دست آوردن نمونه‌هائی از رفتارهای ما هستند که بتوانند با عرضهٔ آن به افکار عمومی دنیا، نفرت و انزجار عمومی را بر ضد الگوهای دینی ما (علیهم صلوات‌الله) برانگیزند. لذاست که می‌بینیم اکثر پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های تبلیغاتی استکباری از تصاویر شیعیانی که با رفتارهائی مثل قمه‌زنی، چهار دست و پا رفتن و... قصد عرض ارادت به امام حسین (ع) را داشته‌اند، سوءاستفاده و شیعیان را انسان‌هائی متوحش، غیرمنتطقی و خشونت‌طلب معرفی کنند و جنایات خود را در کشورهای شیعی تلاش برای کنترل و نظم‌بخشی جامعه‌ای غیرمتمدن و بدوی نشان می‌دهند.

فایل(های) الحاقی

دست پنهان daste penhan.pdf 2,137 KB application/pdf