کتابی که هم اکنون در مقابل روی شماست بخش دوم از دوران و تحولات مسیر انسان به سوی مقصد است. این بخش درباره دوره‌ای بحث می‌کند که ابتدایش مرگ و انتهایش دمیده شدن در صور و به پایان رسیدن عالم دنیاست. همان روزی که خورشید و ماه، ستارگان و کهکشان‌ها، زمین و آسمان، کوه و دریا، جن و انس و فرشتگان همه باید ندای حق را ”لبیک“ گویند و به سوی او بشتابند.<br /> این دوره، به خلاف دوره‌های قبل و بعد تاریک‌ترین، مبهم‌ترین، مخفی‌ترین، پرحادثه‌ترین ، حساس‌ترین، وحشتناک‌ترین، خطرناک‌ترین و طولانی‌ترین دوران‌های سرگذشت انسان از مبداء تا معاد است.<br /> تا حال کسی نتوانسته است به روشنی بداند که آن جا، چه خبر است و چه واقع می شود؟ تنها چیزی که انسان درباره برزخ و قیامت می‌داند، خبرهایی است که قرآن و روایات در اختیار او گذاشته است. آگاهی کامل از این خبرها هم هنگامی حاصل می‌شود که انسان خود، به برزخ منتقل شود و حقیقت را از نزدیک لمس کند و بفهمد.

فایل(های) الحاقی

انسان از مرگ تا برزخ ensan az marg ta barzakh.zip 210 KB application/x-zip-compressed