غلات و امامان شیعه

غلات، معنای کسانی است که از حد تجاوز کرده باشند. معنای لغوی این لغت عام است شامل همه کسانی که درباره شخص یا چیزی به هر نوعی غلو کنند، می‌شود و اختصاص به گروه و فرقه خاصی ندارد.<br /> در مذهب شیعه به کسانی اطلاق شده است که درباره ائمه اهل بیت(ع) غلو می‌کنند، ثانیاً غلو و زیاده روی آنان به حدی است که آنها را به جهت خدایی می‌رساند یا قائل به حلول جوهر خدایی در روح آنان می‌شوند.<br /> نوشتار حاضر درصدد است، ضمن شرح مختصری از عقائد غلات و تاثیرات منفی آن در جامعه‌های مسلمین، نقش ائمه علیهم السلام در روشن کردن انحراف آنان را ترسیم نماید و با نقل برخوردهای بعضی از امامان شیعه با این گروه منحرف نشان دهد که چگونه ائمه با اعمال خود مرز تشیع را از همه عقائد و اندشه‌های ضد دینی، هرچند که به‌نام دین باشند، جدا کردند.

فایل(های) الحاقی

غلات و امامان شیعه qalat va emamane shie.exe 536 KB application/octet-stream